Širina: 110 cm 

Dubina: 60 cm 

Visina: 48 cm 

Klub stol KIRIKUS KUST502

135.00KMPrice