Širina: 155 cm 

Dubina: 40 cm 

Visina: 90 cm 

Komoda KIRIKUS KUSK232

234.00KMPrice