Širina: 85 cm 

Dubina: 40 cm 

Visina: 160 cm 

Komoda visoka KIRIKUS KUSR522

216.00KMPrice