Širina: 140 cm 

Dubina: 40 cm 

Visina: 67 cm

TV Komoda KIRIKUS KUST222

179.10KMPrice