Širina  99,5 cm
Dubina  36,5 cm
Visina  146,5 cm

Vitrina ''KENT POP N''

207.00KMPrice