Širina: 65 cm 

Dubina: 40 cm 

Visina: 208 cm 

Vitrina KIRIKUS KUSV822

224.10KMPrice